Transició

El 1999, Ricard Guerrero, president de la Fundació Alsina i Bofill, el Sr. Josep M. Pons, aleshores vicerector de Relacions Institucionals i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, i un representant d’Editorial Reverté, entitat que havia publicat els tres primers llibres de la Col·lecció Scriptorium, establiren contactes amb el Sr. Lluís Jou, aleshores director del Servei de Política Lingüística per tal de continuar el projecte. Tot i l’interès que el Sr. Jou hi posà, el projecte no trobà finançament. Posteriorment tres entitats catalanes sense ànim de lucre que representen branques diferents del coneixement establiren contactes per tal de recuperar-lo i donar-li continuïtat. Aquestes entitats són:

Fundació Alsina i Bofill, creada el 1997, que actua en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut en les terres de parla catalana, i té com a principals finalitats publicar obres científiques en català i organitzar els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.

Fundació Congrés de Cultura Catalana, creada el 1979 per continuar la tasca iniciada pel Congrés de Cultura Catalana, que entenia el terme “cultura” en la seva més àmplia definició i intentava esdevenir un instrument per presentar els camins de política cultural que un govern democràtic hauria de seguir.

Fundació Torrens-Ibern, creada el 1977 amb l’objectiu d’estudiar, difondre i promoure l’aplicació de la llengua i la cultura catalanes en els àmbits tècnic i científic. Entre les seves activitats hi ha l’edició o distribució de llibres i revistes que contribueixin a l’esmentada finalitat.

Les tres entitats esmentades establiren una comissió constituïda per alguns representants de cadascuna d’elles amb la finalitat de desenvolupar una acció conjunta, a la qual podrien adherir-se en el futur altres entitats que es moguin per objectius similars. La Fundació Alsina i Bofill i la Fundació Torrens-Ibern poden aportar la seva experiència en els respectius camps que cobreixen les seves activitats. Pel que fa a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, el seu àmbit abasta qualsevol camp de la cultura catalana.

Per altra banda, en la reunió del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans del dia 21 d’octubre de 2002, el Sr. Jordi Sans i Sabrafen féu una intervenció en què proposà la intervenció de l’Institut en la presa de mesures per afavorir l’ús de textos escrits en català en les nostres universitats. Arran d’aquella intervenció, les tres fundacions decidiren sol·licitar a l’Institut d’Estudis Catalans l’assessorament i la coordinació del Projecte Scriptorium.

Segona època

A la segona època del Projecte Scriptorium (2006–actualitat) s’han publicat fins ara els següents llibres,

• Anàlisi química quantitativa. Traducció de la 6a edició nord-americana, de Daniel C. Harris (2006)

• Bioquímica. Traducció de la 6a edició nord-americana, de Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko i Lubert Stryer (2007)

• Microorganismes. Traducció de la 1a edició nord-americana, de Moselio Schaechter, John L. Ingraham i Frederick C. Neidhardt (2008)

• Estadística per a científics i tècnics. Disseny d’experiments i innovació. Traducció de la 2a edició nord-americana, de George E. P. Box, Stuart J. Hunter i William G. Hunter (2008)

• Física per a la ciència i la tecnologia. Volums 1 i 2. Traducció de la 6a edició nord-americana, de Paul A. Tipler i Gene Mosca (2010)