Diccionari filosòfic

Diccionari filosòfic. Traducció de la 2a edició nord-americana

Aquest Diccionari filosòfic es pot conceptuar com un «breviari de filosofia bungiana». Està redactat en un estil ben personal, senzill i clar, tot i que no sempre fàcil. Quant al contingut, cal dir que presenta tesis originals i ben articulades, així com crítiques punyents dels punts de vista que l’autor jutja errats o estrafolaris. Pel que fa a l’extensió, la coherència, l’originalitat i la profunditat, val a dir que aquest llibre condensa una cosmovisió global i agosarada. Convé puntualitzar, a més, que la concepció general és força refinada, fet que resulta palès quan es pondera amb quina cura es manegen i s’analitzen molts dels conceptes bàsics escollits. També cal ressaltar que l’autor que l’autor es declara rotundament a favor del cientifisme i de l’humanisme, des d’un bon començament.

 

Diccionari filosòfic
Mario Bunge
a
Obra traduïda per:
Alfons Barceló
 © Institut d’Estudis Catalans, 2017
 292 pàgines
 ISBN: 978-84-9965-388-4