Antecedents

En la dècada de 1990 la Comissió per a l’Estímul de la Cultura Científica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuà des del 1989 al 1995, inicià la publicació d’una sèrie de llibres que eren traduccions al català de textos universitaris per a les carreres científiques o tècniques de les terres de parla catalana. La traducció al català la feren especialistes en cada matèria, dirigits per un membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i es comptà amb l’assessorament lingüístic i terminològic de l’Institut i del TERMCAT. Aquesta iniciativa, juntament amb altres de similars que sorgiren també en la dècada de 1990, fou l’esperó per al desenvolupament de nous termes catalans en unes àrees del coneixement que contínuament en reben a partir d’altres llengües, principalment l’anglès.

Scriptorium

  aa

Es trià el nom de Scriptorium per al projecte perquè evoca el treball dels homes que, des dels escriptoris dels monestirs medievals europeus, varen fer possible la penetració en aquest continent de la ciència àrab, impregnada dels sabers de Grècia i de l’Índia. Entre aquests monestirs, el de Ripoll era el més proper a l’Àndalus, la qual cosa féu possible el contacte directe amb la ciència que els àrabs havien portat d’orient. Monjos mossàrabs contribuïren a la traducció al llatí de les principals obres científiques àrabs. De l’astronomia oriental aprengueren a fabricar alguns aparells com ara el quadrant amb cursor o de sinus i, sobretot, l’astrolabi, instrument molt perfeccionat que es fonamenta en la projecció estereogràfica de l’esfera celest i que permetia resoldre els principals problemes de l’astronomia de l’època. A Ripoll s’escriví el primer tractat en llatí sobre l’ús d’aquest instrument i dels fonaments científics en què estava basat. Per aquesta raó els llibres publicats dins el projecte Scriptorium es distingeixen per un logotip que és la imatge d’un astrolabi.

Fotografia d’astrolabi andalusí del segle XI: Luis García.

Primera època

A la primera època del Projecte Scriptorium (1994–1999) es publiquen tres llibres,

• Física. Traducció de la 3a edició nord-americana, de Paul A. Tipler (1994)

• Calculus. Càlcul infinitesimal. Traducció de la 2a edició nord-americana, de Michael Spivak (1995)

• Introducció a la microbiologia. Traducció de la 1a edició nord-americana, de John L. Ingraham i Catherine A. Ingraham (1999)