Introducció a la microbiologia. Traducció de la 1a edició nord-americana

 

Introducció a la microbiologia
John L. Ingraham | Catherine L. Ingraham
a
Obra coordinada per:
Ricard Guerrero i Mercè Piqueras
 © Editorial Reverté, S.A., 1999
 408 pàgines, 21,5 × 27,5 cm
 ISBN: 978-84-291-1870-4
 Preu: 33,28 €. Compra el llibre
Consulta el llibre a