Anàlisi química quantitativa. Traducció de la 6a edició nord-americana

Anàlisi química quantitativa està considerat un dels millors llibres d’introducció a la química analítica, una matèria fonamental (sovint distribuïda en més d’un curs) en la carrera de química i necessària també en altres carreres científiques com ara la bioquímica, l’enginyeria química, la ciència i tecnologia dels aliments, la biologia, la farmàcia i les ciències ambientals. Inclou matèries introductòries i comunes juntament amb altres d’avançades i de més especialitzades, però el llibre se centra especialment en els conceptes i les tècniques que són bàsics per als estudiants, i els explica de manera molt detallada, amena, senzilla i comprensible.

 

Anàlisi química quantitativa
Daniel C. Harris
a
Obra coordinada per:
Salvador Alegret i Elisabeth Bosch
 © Editorial Reverté, S.A., 2006
 924 pàgines, 23 × 27,5 cm
 ISBN: 978-84-291-7223-2
 Preu: 53,00 €. Compra el llibre