Bioquímica. Traducció de la 6a edició nord-americana

Des de la seva primera edició, ja fa més de 25 anys, el llibre ha anat incorporant a les seves edicions els canvis i avenços produïts en aquest àmbit. Aquesta sisena edició adopta un nou plantejament en l’estudi dels éssers vius que ve de l’actual perspectiva molecular de l’evolució aportada per la genòmica i la proteòmica. L’obra tracta en profunditat la química de la vida i presenta un text d’una gran qualitat científica i els millors recursos de l’edició i la didàctica de les ciències experimentals.

 

Bioquímica
Jeremy M. Berg |John L. Tymoczko | Lubert Stryer
a
Obra coordinada per:
Juli Peretó i Mercè Pamblanco
 © Editorial Reverté, S.A., 2007
 1026 pàgines, 23 × 28 cm
 ISBN: 978-84-291-7601-8
 Preu: 91,00 €. Compra el llibre