El Projecte Scriptorium neix amb l’objectiu de traduir al català els llibres de text bàsics de les matèries científiques i tècniques en els estudis universitaris, posar a l’abast dels estudiants obres bàsiques en cada especialitat i afavorir-ne la difusió en llengua catalana.

Els títols triats solen ser obres que hom pot considerar universals: se’n troben edicions en diferents llengües i es fan servir en moltes universitats arreu del món. La traducció al català d’aquestes obres és una mena d’encebador per a l’ampliació de la terminologia científica catalana en la disciplina específica de cada títol, perquè solen contenir termes especialitzats de creació recent, encunyats majoritàriament en anglès i que sovint no han estat incorporats encara al nostre lèxic científic.

Novetats

fonaments d'economia        

Veure tots [+]